03-5280541- תיווך עופר ~0505528659- עפר מרגולין בר גיורא 21 ת"א 35-שנה